Statiebeekstraat 8480 Ichtegem
+32 494 89 23 17
aaronvervaecke@hotmail.com

Algemeen Reglement

Created with Sketch.

Algemeen reglement

Opgepast vanaf nu dient er rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van beluchtingsystemen en een fontein.
Deze dure installatie zorgt ervoor dat de vissen en planten voldoende zuurstof krijgen.
Wie de installatie beschadigd zal opdraaien voor de gemaakte schade.
Dus vragen we om niet in de onmiddellijke omgeving van de drie toestellen te vissen.
Indien dit toch gebeurd en er ontstaat schade, dan zal de hengelaar gesanctioneerd worden en zijn alle onkosten voor hem te laste.
Gelieve hier ALLEMAAL rekening mee te houden .

Iedereen in het bezit van een geldige jaarvergunning heeft het recht te vissen in de Stationsvijver met drie lijnen voorzien van één haak, van 's morgens 06u00 tot s'avonds 22u00 vanaf 1 februari tot 31 december.
Vanaf 22u00 dient men in het bezit te zijn van een palingvergunning (vissen tot 01h00 na middernacht) of een nachtvergunning (vissen 24h op 24h) of een 24u-vergunning.
Nachtvissers MOETEN, vooraleer te starten met vissen in het bezit zijn van een nachtvergunning.
Ieder dient steeds op de genummerde plaatsen te vissen en elke hengelaar heeft recht op één plaats.
De lijnen dienen zo opgesteld dat een andere hengelaar steeds op het volgende nummer zonder hinder kan vissen.

Het wandelpad dient steeds  te worden vrijgehouden.  Koorden of tenten mogen de doorgang niet belemmeren.

Voorvoederen is verboden en er mogen geen plaatsen worden voorbehouden tenzij voor de ingerichte wedstrijden.
Op wedstrijddagen mag vanaf 9 uur niet meer op de voorbehouden plaatsen gevist worden.

Ieder gevangen vis dient onmiddellijk teruggezet te worden, uitgezonderd paling.

De snoekvangst is slechts toegelaten van 1 april tot 31 december.

Het visverlof is strikt persoonlijk en dient op vraag van de viswachter of van ieder bestuurslid steeds spontaan te worden getoond.

Lidgeld:

Lid vanaf 14 jaar (jaarvergunning: vissen vanaf 06h00-22h00)50 €
Vanaf 65 jaar  (jaarvergunning: vissen vanaf 06h00-22h00)40 €
Kadetten tot 14 jaar (jaarvergunning: vissen vanaf 06h00-22h00)10 €
Palingvergunning(: vissen 06h00 tot 01h00 na middernacht)75 €
Nachtvergunning karper(: vissen 24h op 24h)120 €
24-uur vergunning.25 €
Dagvergunning (vissen van 06h00 - 22h00)5 € per lijn (max. 3 lijnen)

Afval dient terug meegenomen te worden.
Overtredingen worden met sancties bestraft (van een jaar schorsing tot definitieve uitsluiting of gasboete van de gemeente 350€)

Gelieve geen leefnet te gebruiken ten einde de gevangen vis maximale overlevingskansen te bieden.

Clubs die een wedstrijd willen houden betalen 5€ per hengel.

Het bestuur rekent op een stipte navolging van dit reglement en uw sportiviteit.
De maatschappij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Translate
Weet dat deze website cookies gebruikt, bijvoorbeeld om goed te laten functioneren en je gebruiksgemak te verbeteren. View more
Aanvaarden